Jesteś w: Home » Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
Szukaj w mieście
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

22-400 Zamość, Lubuskie
ul. Akademicka 8, Zobacz na mapie
Tel: (84) 638-34-44, (84) 638-35-55
Fax: (84) 638-35-00
WWW: http://www.pwszzamosc.pl
Email: rektorat@pwszzamosc.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Instytut Humanistyczny Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Instytut Przyrodniczo-Techniczny Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Instytut Matematyki i Technologii Innowacyjnych Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne

INFORMACJE OGÓLNE
 
Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania kwalifikacyjnego jest:
 1. rejestracja i wybór kierunku studiów / w przypadku kierunku Filologia także specjalności w systemie IRK oraz wpisanie swoich wyników ze świadectwa dojrzałości bądź świadectwa ukończenia szkoły.
 2. wniesienie opłaty rekrutacyjnej
 
Wymagane dokumenty:
 1. podanie na uczelnianym formularzu
 2. świadectwo dojrzałości (oryginał  lub duplikat),
 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub duplikat),
 4. 3 podpisane fotografie o wymiarach 35x45mm (zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 5. orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn (inne kierunki nie obowiązuje),
 6. dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej,
 7. kserokopia dowodu osobistego


  Dodatkowo:

  1) deklaracja podjęcia studiów
  2) dowód opłaty za indeks i  ELS
  3) dokumenty i opłata przystąpienia do sekcji AZS
 
Rekrutacja 2010/2011 odbywa się na następujące kierunki i specjalności:
 
 
Kierunek/specjalność Przedmioty

FILOLOGIA ANGIELSKA

 • Translatorska
 • Nauczycielska
język kierunkowy
język polski
historia

FILOLOGIA ROSYJSKA

 • Język rosyjski w biznesie i turystyce
 •  Nauczycielska
FILOLOGIA ROMAŃSKA

FILOLOGIA POLSKA

 • Żurnalistyka
 •  Animacja kultury
 • Nauczycielska
język polski
historia
język obcy

POLITOLOGIA

 • Studia europejskie
 •  Studia samorządowe
 •  Public relations
 • Marketing polityczny
 • Pomoc społeczna
 • Bezpieczeństwo państwa
historia lub WOS
język polski
język obcy

MATEMATYKA

 •  Matematyka z informatyką
 • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
matematyka
fizyka lub chemia
język obcy

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 • Pojazdy samochodowe
 • Odnawialne źródła energii
 • Maszyny przemysłu drzewnego
 • Eksploatacja samolotów i śmigłowców
matematyka lub chemia
fizyka
język obcy

TURYSTYKA I REKREACJA

 


geografia lub WOS

język polski

język obcy 

* Po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomimy:
 
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych * – specjalność:
 • Grafika komputerowa
 • Malarstwo projektowe
 • Rzeźbiarskie formy użytkowe
 
Miejsce składania dokumentów:
 
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
ul. Hrubieszowska 24, 22-400 Zamość
tel. 084/ 638 34 00