Jesteś w: Home » Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu » Instytut Przyrodniczo-Techniczny
Szukaj w mieście
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu » Instytut Przyrodniczo-Techniczny

22-400 Zamość, Lubuskie
ul. Zamoyskiego 64, Zobacz na mapie
Tel: (84) 638-09-40
Fax: (84) 638-35-00
WWW: http://www.pwszzamosc.pl
Email: rektorat@pwszzamosc.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Turystyka i rekreacja Turystyka i rekreacja - Licencjackie stacjonarne Turystyka i rekreacja - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

O Instytucie


INSTYTUT PRZYRODNICZO - TECHNICZNY
 ul. Zamoyskiego 64, 22-400 Zamość
tel. 84/ 638 09 40
 
Dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego: dr hab. Tadeusz Hejwowski
 
Instytut Przyrodniczo - Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu  kształci studentów na bezpłatnych studiach stacjonarnych (dziennych)  na kierunku Mechanika i budowa maszyn. Studia trwają 7 semestrów kończąc się zdobyciem najbardziej poszukiwanego obecnie na rynku - tytułu inżyniera.
 
Na kierunku mechanika i budowa maszyn studenci mają do wyboru jedną ze specjalności:
  • Pojazdy samochodowe
  • Odnawialne źródła energii
  • Maszyny przemysłu drzewnego
  • Eksploatacja samolotów i śmigłowców
 
Studenci w czasie studiów mają kontakt z nowoczesnymi zakładami, realizując tam praktyki i prace dyplomowe. Instytut Przyrodniczo - Techniczny wyposażony jest w nowe sale wykładowe oraz nowoczesne laboratoria. Ciągle rozwijane są także partnerskie kontakty z instytucjami lokalnymi np. z Centrum Kształcenia Praktycznego, czy firmami jak PROGRESS-CHEM czy SPOMASZ S.A.
 
Zajęcia prowadzą wykładowcy z ogromnym doświadczeniem akademickim, naukowym i przemysłowym, w szczególności z Politechniki Lubelskiej i Politechniki Rzeszowskiej Absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia studiów magisterskich.

O przyjęciu na studia decydują oceny na świadectwie dojrzałości z przedmiotów: matematyka lub chemia, fizyka i język obcy.

Kierując się koniecznością zapewnienia kompatybilności studiów ze standardami obowiązującymi w nowoczesnym nauczaniu oraz wymiernym określeniem minimalnej liczby przedmiotów do wyboru, wprowadzony został na wszystkich kierunkach system punktów ECTS - European Credit Transfer System. Dzięki niemu można kontynuować studia na kolejnych semestrach poza granicami kraju.

W trakcie studiów charakter zajęć stopniowo zmienia się, przyjmując coraz bardziej zaawansowane formy (zajęcia laboratoryjne, zajęcia projektowe, seminarium dyplomowe) i równocześnie następuje coraz wyraźniejsze rozdzielenie specjalności.

W trakcie studiów  ich uczestnicy  zetkną się z ciekawymi przedsiębiorstwami i ich reprezentantami,  na spotkaniach,  wykładach lub podczas praktyk zawodowych. Współpraca ta daje możliwość nawiązania kontaktów odnośnie podjęcia pracy po ukończeniu studiów, jak również realizacji pracy dyplomowej związanej z działalnością partnera. Lista partnerów jest ciągle poszerzana. Organizujemy także spotkania z potencjalnymi pracodawcami.

Jak informuje Gazeta Wyborcza (20.10.2008, Dariusz Brzostek) ….zalezienie inżyniera w Polsce graniczy z cudem. Na jednego specjalistę w naszym kraju czeka co najmniej pięć ofert pracy! Onacza, że już dziś brakuje nam kilkunastu tysięcy inżynierów. A będzie jeszcze gorzej, bo najlepszych polskich specjalistów wysysają zagraniczne firmy, oferując im atrakcyjniejsze wynagrodzenie. Poza tym wiele polskich firm, które wygrały przetargi na inwestycje za granicą, zabrało polskich inżynierów ze sobą…..


Kadra


dr hab. Tadeusz Hejwowski

Dyrektor Instytutu

dr inż. Bogusław Klimczuk

dr hab. Mirosław Śmieszek

profesor nadzwyczajny, Politechnika Rzeszowska

dr inż. Bronisław Samujło

Politechnika Lubelska

dr inż. Jarosław Bartnicki

Politechnika Lubelska

dr inż. Aleksander Nieoczym

Politechnika Lubelska