Szukaj w mieście
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu » Instytut Przyrodniczo-Techniczny » Turystyka i rekreacja

22-400 Zamość, Lubuskie
ul. Zamoyskiego 64, Zobacz na mapie
Tel: (84) 638-09-40
Fax: (84) 638-35-00
WWW: http://www.pwszzamosc.pl
Email: rektorat@pwszzamosc.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Turystyka i rekreacja Turystyka i rekreacja - Licencjackie stacjonarne Turystyka i rekreacja - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

                                                                 TURYSTYKA I REKREACJA


Jeśli jesteś ciekawy świata, lubisz podróżować, cieszy Cię sport, masz predyspozycje językowe, zdolności organizacyjne oraz jesteś przebojowy, to ten kierunek jest właśnie dla ciebie!

Program nauczania na kierunku Turystyka i rekreacja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu nie tylko daje podstawy teoretyczne, ale również kładzie nacisk na praktyczne aspekty tego kierunku. W ramach programu studiów organizowane są wycieczki, obozy letnie, zimowe, wędrowne i przygodowe.
W celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia na kierunku Turystyka i rekreacja, Uczelnia podjęła współpracę z Zamiejscowym Wydziałem Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. To właśnie głównie z tej uczelni kadra dydaktyczna będzie prowadzić zajęcia w PWSZ w Zamościu.
Absolwenci kierunku dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu, z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych zostaną zaznajomieni z problematyką organizacyjno-prawną i geograficzno-przyrodniczą, nabędą umiejętności organizacyjne i zdolność kompleksowego oddziaływania na zachowania ludzi w czasie wolnym.
Miejscem zatrudnienia absolwenta ?turystyki i rekreacji? mogą być: stowarzyszenia kultury fizycznej, turystyczne, rekreacyjne, sportowe, kluby i centra kultury, ośrodki wypoczynkowe, ośrodki rekreacyjno-sportowe, gospodarstwa agroturystyczne, hotele, pensjonaty, uzdrowiska, parki krajobrazowe, biura usługowe z dziedziny rekreacji i turystyki, centra rekreacji i odnowy biologicznej, administracja rządowa i samorządowa, organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia oraz szkolnictwo ? po ukończeniu specjalności nauczycielskiej /zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa w sprawie standardów kształcenia nauczycieli.
Absolwenci kierunku Turystyka i rekreacja poszukując pracy nie muszą ograniczać się wyłącznie do Zamościa. Obecnie intensywnie rozwija się zagraniczny rynek pracy w zakresie turystyki. Studenci po ukończeniu kierunku ?turystyka i rekreacja? nie powinni mieć problemu ze znalezienie pracy w takich państwach jak np. Hiszpania, Włochy, Malta, Francja.

Przedmioty ogólne:

Język angielski, Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, Technologia informacyjna, Ochrona własności intelektualnej, Filozofia, Etyka, Wychowanie Fizyczne, Socjologia

Przedmioty podstawowe:

Agroturystyka, Metodyka rekreacji, Pierwsza pomoc przedmedyczna, Anatomia, Historia architektury i sztuki, Ekonomia, Zarządzanie, Psychologia, Fizjologia człowieka, Ekologia i ochrona środowiska, Prawo


Przedmioty kierunkowe:

Turystyka kwalifikowana i alternatywna, Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, Marketing usług turystycznych, Geografia turystyczna, Pedagogika czasu wolnego, Ekonomika turystyki i rekreacji, Podstawy turystyki, Podstawy rekreacji, Obsługa ruchu turystycznego, Krajoznawstwo, Hotelarstwo, Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody, Tańce / Gry i zabawy ruchowe, Gimnastyczne formy rekreacji / Pływanie, Kinezygerontoprofilaktyka, Żywienie człowieka / Jakość produktów spożywczych, Turystyka osób niepełnosprawnych / Turystyka szkolna, Seminarium dyplomowe

Ćwiczenia terenowe, obozy i wycieczki:

Wycieczka do ośrodka rekreacyjnego, Targi turystyczne, Wycieczka do uzdrowiska, Obóz letni 7 dni, Obóz zimowy 7 dni, Obóz wędrowny 7 dni, Obóz przygodowy 7 dni