Szukaj w mieście
Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Mechanika i budowa maszyn Mechanika i budowa maszyn - Inżynierskie stacjonarne Mechanika i budowa maszyn - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.
 
Program nauczania zapewnia absolwentowi wszechstronną wiedzę z zakresu technologii, konstrukcji i eksploatacji maszyn, obejmującą nie tylko podstawy teoretyczne i wiedzę fachową, ale również umiejętności wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych w projektowaniu i produkcji. Studia na tym kierunku zapewniają absolwentom wykształcenie specjalistów dla nowoczesnego przemysłu.
 
System kształcenia na kierunku Mechanika i budowa maszyn umożliwia studentowi przyswojenie podstawowej wiedzy technicznej i umiejętności praktycznych, wymaganych w pracy zawodowej, zarówno w wielkich zakładach produkcyjnych, jak też niewielkich zakładach rzemieślniczych lub rodzinnych.
 
Proponowane studia są studiami otwartymi tj. istnieje możliwość kontynuowania nauki dla uzyskania stopnia magistra inżyniera na studiach uzupełniających w każdej uczelni akademickiej prowadzącej kształcenie w takim lub pokrewnym kierunku.

Specjalności


Studenci mają do wyboru jedną ze specjalności:
 
specjalność: pojazdy samochodowe
 
Na specjalności POJAZDY SAMOCHODOWE, program studiów otwiera absolwentom możliwości podjęcia pracy zawodowej w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem, eksploatacją i naprawą samochodów w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych.
Absolwenci kończący specjalność POJAZDY SAMOCHODOWE mogą być zatrudnieni w fabrykach i zakładach przemysłu samochodowego, w przedsiębiorstwach transportu samochodowego, w zakładach remontów silników, stacjach obsługi pojazdów oraz zapleczu badawczo – rozwojowym, a także instytucjach naukowo – badawczych.
 
 
specjalność: odnawialne źródła energii
 
Studia na specjalności odnawialne źródła energii zapoznają studentów z problematyką odnawialnych źródeł energii, ich zasobów, pozyskiwania, projektowania i wykorzystywania; stosowanymi rozwiązaniami ekonomicznymi i technicznymi w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, energetyki wodnej a także wykorzystania biomasy.
Absolwenci posiadają umiejętności określania potrzeb energetycznych i dokonywania wyboru optymalnych rozwiązań gospodarczych i technicznych. Potrafią oni przeprowadzić audyt energetyczny, przeanalizować wybrane rozwiązania, zaplanować inwestycję i znaleźć źródła jej finansowania.
 
 
specjalność: maszyny przemysłu drzewnego
 
Program nauczania na specjalności maszyny przemysłu drzewnego zapewnia absolwentowi wszechstronną wiedzę z zakresu technologii, konstrukcji i eksploatacji maszyn przemysłu drzewnego. Obejmuje ona nie tylko podstawy teoretyczne i wiedzę fachową, ale również umiejętności wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych w projektowaniu i produkcji. Studia na tym kierunku zapewniają absolwentom wykształcenie specjalistów dla nowoczesnego przemysłu drzewnego i meblarskiego oraz dziedzin pokrewnych.
Absolwenci specjalności posiadają wiedzę z zakresu obróbki drewna i tworzyw drzewnych i drewnopochodnych, projektowania maszyn do obróbki drewna, chemicznego przetwórstwa surowców drzewnych. Przygotowywani są do pracy w zakładach przemysłu drzewnego (w branży płyt drewnopochodnych i tartacznictwie), firmach i przedstawicielstwach handlowych.
Studia na specjalności maszyny przemysłu drzewnego umożliwiają pogłębienie indywidualnych zainteresowań oraz zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu przetwórstwa drewna i materiałów drewnopochodnych.
 
 
specjalność: eksploatacja samolotów i śmigłowców
 
Studenci specjalności eksploatacja samolotów i śmigłowców zdobywają wiedzę w zakresie badania i eksploatacji statków powietrznych i różnego rodzaju ich napędów. Otrzymują nowoczesną wiedzę inżynierską w zakresie kształtowania lotniczych struktur metalowych i kompozytowych, obliczeń wytrzymałościowych i aerodynamicznych, zmęczenia konstrukcji oraz diagnostyki systemów pokładowych. Uzyskana w trakcie studiów wiedza w specjalności eksploatacja samolotów i śmigłowców umożliwia absolwentom pracę zawodową nie tylko w przemyśle lotniczym, ale i innych gałęziach przemysłu o zaawansowanych technologiach oraz w przedsiębiorstwach transportowych i bazach technicznych linii lotniczych lub Sił Powietrznych RP.

Wykaz przedmiotów


Wykaz przedmiotów realizowanych w trakcie 3,5-letnich studiów
 
Przedmioty ogólne:
 
Technologia informacyjna; Język angielski/język obcy inny; Wychowanie fizyczne; Ochrona własności intelektualnej; Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy; Historia filozofii/Logika; Socjologia/Nauka o kulturze
 
Przedmioty podstawowe:
 
Matematyka; Fizyka; Mechanika; Wytrzymałość materiałów; Mechanika płynów; Chemia/Statystyka w zastosowaniach inżynierskich
 
Przedmioty kierunkowe:
 
Grafika inżynierska; Spajalnictwo i metalurgia; Podstawy elektroniki i elektrotechniki; Systemy pomiarowe w technice; Inżynieria materiałowa; Inżynieria powierzchni; Termodynamika techniczna; Materiały polimerowe; Procesy obróbki plastycznej; Procesy obróbki ubytkowej; Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw; Technologia maszyn; Maszyny technologiczne; Technologia montażu; Podstawy konstrukcji maszyn; Automatyka i robotyka przemysłowa; Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich; Zarządzanie środowiskiem; Recykling; Ekologia z ochroną środowiska; Zastosowanie metod numerycznych w procesach konstrukcji i technologii maszyn/Niekonwencjonalne źródła energii; Systemy zarządzania i organizacji produkcji/Systemy zarządzania jakością
 
Przedmioty specjalnościowe - Pojazdy samochodowe:
 
Budowa samochodów i ciągników;Teoria ruchu pojazdów; Silniki spalinowe; Badania pojazdów samochodowych; Eksploatacja pojazdów samochodowych; Elektrotechnika i elektronika samochodowa; Logistyka eksploatacji samochodów; Organizacja zaplecza technicznego motoryzacji; Dynamika pojazdów; Pojazdy specjalne i maszyny robocze; Ciągniki drogowe i rolnicze; Technologia napraw pojazdów; Ekonomiczne aspekty transportu samochodowego; Praca przejściowa; Seminarium

Przedmioty specjalnościowe - Odnawialne źródła energii:
 
Polityka i bezpieczeństwo energetyczne; Podstawy ekonomii środowiska; Biotechnologia w energetyce; Paliwa i rynek energii; Energia biomasy; Energia słońca i wiatru; Energia wodna, geotermalna, pompy ciepła; Ogniwa paliwowe; Uprawa roślin energetycznych; Audyt energetyczny; Techniki cieplne; Konstrukcja i eksploatacja urządzeń; Projektowanie instalacji OZE; Praca przejściowa; Seminarium
 
Przedmioty specjalnościowe - Maszyny przemysłu drzewnego:
 
Inżynieria materiałowa II (Nauka o drewnie); Chemiczny przerób drewna; Obrabiarki; Obróbka cięciem i narzędzia; Tartacznictwo; Technologia tworzyw drzewnych; Urządzenia produkcyjne i transportowe; Inżynieria materiałów tartych i skrawanych; Mechanizacja i automatyzacja procesów produkcyjnych; Meblarstwo; Uszlachetnianie drewna i tworzyw drzewnych; Suszenie i klejenie; Konstrukcje i wyroby z drewna; Praca przejściowa; Seminarium
 
Przedmioty specjalnościowe - Eksploatacja samolotów i śmigłowców:
 
Matematyka II; Fizyka II; Aerodynamika; Mechanika lotu; Materiały lotnicze; Silniki lotnicze; Osprzęt lotniczy; Diagnostyka i technologia remontu płatowca i silnika; Budowa i projektowanie statków powietrznych; Eksploatacja statków powietrznych; Lotnicze Silniki tłokowe; Płyny, paliwa i smary lotnicze; Struktury i systemy samolotu i śmigłowca; Lotnicze silniki turbinowe; Diagnostyka sprzętu lotniczego; Śmigłowce; Awionika i sterowanie statkami powietrznymi; Remont i konserwacja sprzętu lotniczego; Budowa płatowców; Czynnik ludzki w obsłudze technicznej statków powietrznych; Prawo i przepisy lotnicze; Praca przejściowa; Seminarium