Szukaj w mieście
Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Matematyka Matematyka - Licencjackie stacjonarne Matematyka - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Program nauczania na kierunku MATEMATYKA zapewnia absolwentowi szeroką wiedzę matematyczna i informatyczną oraz usystematyzowane wykształcenie z zakresu klasycznych przedmiotów matematycznych. Absolwenci tego kierunku oprócz wykształcenia matematycznego, które nauczą się pogłębiać i umiejętności abstrakcyjnego myślenia niezbędnego do pracy na stanowiskach, gdzie taka wiedza jest potrzebna, posiadają wiadomości i umiejętności informatyczne umożliwiające im swobodne korzystanie ze środków i metod informatyki w pracy zawodowej. Absolwenci są także przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w zakresie praktycznych zastosowań matematyki.
 
System kształcenia na kierunku MATEMATYKA opiera się na najnowszych i najlepszych programach nauczania oraz specjalnie wyselekcjonowanej kadrze dydaktycznej. Umożliwia on studentowi nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych w pracy zawodowej w szkołach, w instytucjach finansowych, w handlu, w organizacjach gospodarczych i społecznych, tak krajowych, jak i międzynarodowych, oraz przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej i ościennymi.

Specjalności


Studenci mają do wyboru jedną ze specjalności:
 
specjalność: matematyka z informatyką
 
Program studiów specjalności matematyka z informatyką stwarza studentom możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności z matematyki, ale również z informatyki. Dlatego absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie nie tylko na stanowiskach wymagających wiedzy matematycznej i jej zastosowań, ale także na stanowiskach czysto informatycznych, np. programisty, administratora sieci komputerowej itd. Studia te przygotują też absolwenta do pracy zespołowej.
 
specjalność: matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
 
Na specjalności matematyka finansowa i ubezpieczeniowa wprowadzono przedmioty związane z ekonomią (m. in. ekonometrię, matematykę finansową, modele matematyczne w ubezpieczeniach). Dużą wagę przywiązuje się do rynkowego przygotowania absolwentów. Praktyka zawodowa, jak i przeddyplomowa, prowadzona jest w bezpośrednim kontakcie z typowym, funkcjonującym podmiotem gospodarczym. Studenci poznają tajniki rynkowych zachowań, a także mogą wnieść swoje pomysły i umiejętności usprawniające codzienne i przyszłe działania podmiotu, w którym odbywają praktyki.

Wykaz przedmiotów


Wykaz przedmiotów realizowanych w trakcie 3-letnich studiów
 
Przedmioty ogólne:
 
Ochrona własności intelektualnej; Technologia informacyjna; Wychowanie fizyczne; Język angielski; Ekonomia
 
Specjalność – matematyka z informatyką
 
Przedmioty podstawowe:
Wstęp do logiki i teorii mnogości; Rachunek różniczkowy i całkowy - Analiza matematyczna, Równania różniczkowe i modelowanie, Analiza zespolona; Algebra liniowa, algebra abstrakcyjna oraz geometria i elementy topologii - Algebra liniowa, Algebra ogólna, Geometria analityczna, Topologia, Geometria różniczkowa; Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - Rachunek prawdopodobieństwa, Statystyka matematyczna; Informatyka i matematyka obliczeniowa - Wstęp do informatyki, Algorytmizacja i programowanie, Programowanie obiektowe, Struktury danych i algorytmy, Analiza numeryczna, Pakiety matematyczne i informatyczne
 
Pozostałe przedmioty:
Matematyka dyskretna; Systemy operacyjne; Zespołowy projekt informatyczny; Aplikacje internetowe; Inżynieria oprogramowania; Bazy danych; Automaty i języki formalne; Grafika komputerowa i wizualizacja; Seminarium dyplomowe
 
Specjalność – matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
 
Przedmioty podstawowe:
Wstęp do logiki i teorii mnogości; Rachunek różniczkowy i całkowy - Analiza matematyczna, Równania różniczkowe, Analiza zespolona; Algebra liniowa, algebra abstrakcyjna oraz geometria i elementy topologii - Algebra liniowa, Algebra ogólna, Geometria analityczna, Topologia, Geometria różniczkowa; Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - Rachunek prawdopodobieństwa, Statystyka matematyczna; Informatyka i matematyka obliczeniowa - Wstęp do informatyki, Algorytmizacja i programowanie, Kurs języka programowania; Elementy metod obliczeniowych
 
Pozostałe przedmioty:
Podstawy matematyki finansowej; Matematyka finansowa; Matematyka ubezpieczeń na życie; Ubezpieczenia majątkowe; Wstęp do ekonomii matematycznej; Ekonometria; Visual Studio i SQL; Seminarium dyplomowe