Szukaj w mieście
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu » Instytut Humanistyczny » Filologia romańska

22-400 Zamość, Lubuskie
ul. Hrubieszowska 24, Zobacz na mapie
Tel: (84) 638-34-00
Fax: (84) 638-35-00
WWW: http://www.pwszzamosc.pl
Email: humanik@pwszzamosc.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Filologia romańska Filologia romańska - Licencjackie stacjonarne Filologia romańska - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


FILOLOGIA ROMAŃSKA
specjalizacja nauczycielska
 
Studia na tym kierunku mają na celu nie tylko naukę języka francuskiego w stopniu zaawansowanym; są to studia filologiczne, których absolwent powinien reprezentować wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego, wykształcenie językoznawcze i psychopedagogiczne oraz posiadać wiedzę z zakresu literatury, kultury i historii francuskiego obszaru językowego, a także metodyki nauczania języka francuskiego.
 
Zajęcia w ramach studiów na tym kierunku odbywają się w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych, prowadzonych dla większości przedmiotów od początku w języku francuskim.
 
Absolwent FILOLOGII ROMAŃSKIEJ jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka i w zależności od wybranej specjalizacji naukowej, znawcą literatury francuskiego obszaru językowego, zagadnień kulturowych francuskiego obszaru językowego lub specjalistą z zakresu językoznawstwa.
 
Absolwenci tego kierunku są odpowiednio przygotowani do pracy w szkołach podstawowych oraz gimnazjach. Znajdą oni również zatrudnienie w szkołach językowych, wydawnictwach, firmach handlowych, a także w spółkach zagranicznych.

Wykaz przedmiotów


Wykaz przedmiotów realizowanych w trakcie 3-letnich studiów
 
Wstęp do literaturoznawstwa; Historia literatury francuskiej; Kultura francuskiego obszaru językowego; Historia i geografia francuskiego obszaru kulturowego; Wstęp do językoznawstwa; Gramatyka opisowa; Historia języka z elementami gramatyki historycznej; Gramatyka kontrastywna; Praktyczna nauka języka francuskiego; Analiza dzieła literackiego; Łacina; Język obcy; Technologia informacyjna; Historia filozofii; Wychowanie fizyczne; Praca dyplomowa; Seminarium dyplomowe.