Szukaj w mieście
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu » Instytut Humanistyczny » Filologia polska

22-400 Zamość, Lubuskie
ul. Hrubieszowska 24, Zobacz na mapie
Tel: (84) 638-34-00
Fax: (84) 638-35-00
WWW: http://www.pwszzamosc.pl
Email: humanik@pwszzamosc.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Filologia polska Filologia polska - Licencjackie stacjonarne Filologia polska - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Absolwent kierunku FILOLOGIA POLSKA posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i literaturze. W trakcie studiów studenci uczą się rozumieć i analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności.
 
Studenci tego kierunku nabywają umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Potrafią oni samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy zawodowe.
 
Absolwenci FILOLOGII POLSKIEJ są przygotowani do pracy
w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, w placówkach oświatowych, kulturalnych i samorządu lokalnego oraz w wydawnictwach, czasopismach i mediach elektronicznych.

Specjalizacje


Studenci mają do wyboru jedną z trzech specjalności:

specjalność: żurnalistyka

Studenci, którzy wybiorą specjalność żurnalistykazostaną zapoznani z językiem mediów i gatunkami dziennikarskimi, będą wprowadzeni w warsztatdziennikarstwa prasowego, radiowego i telewizyjnego, poznają zasady pracy redakcyjnej i edytorskiej oraz elementy etyki dziennikarskiej i prawa autorskiego.
 
specjalność: animacja kultury
 
Studenci, którzy wybiorą specjalność animacja kulturyzostaną zapoznani z taką problematyką, jak dzieje sztuki polskiej, muzealnictwo, folklorystyka, historyczne i współczesne manifestacje wytworów kultury (m.in. teatr i film).
 
specjalność: nauczycielska
 
Program nauczania na kierunku specjalności nauczycielskiej kierunku „filologia polska” obejmuje zajęcia metodyczne i dydaktyczne oraz praktyki pedagogiczne.

Wykaz przedmiotów


Wykaz przedmiotów realizowanych w trakcie 3-letnich studiów
 
Przedmioty ogólne:
 
Technologia informacyjna; Historia Polski/Historia Europy; Dzieje kultury polskiej/Zdobycze kultury europejskiej; Historia filozofii/Socjologia ogólna; Język obcy (ang., franc.); Łacina; Wychowanie fizyczne; Teoria kultury i semiotyka tekstów kultury/Wiedza o kulturze; Źródła kultury europejskiej/Wyzwania globalizacji; Ochrona własności intelektualnej
 
Przedmioty podstawowe i kierunkowe:
 
Historia literatury polskiej; Poetyka; Nauki pomocnicze historii literatury; Analiza dzieła literackiego; Językoznawstwo ogólne; Stylistyka i kultura języka; Gramatyka opisowa języka polskiego; Leksykologia i leksykografia; Historia języka z dialektologią; Gramatyka hist.; Literatura dla dzieci i młodzieży; Teoria literatury; Polska literatura współczesna; Literatura powszechna; Seminarium licencjackie
 
Przedmioty specjalnościowe  – żurnalistyka:
 
Warsztat dziennikarstwa prasowego; Gatunki dziennikarskie; Język mediów; Warsztat dziennikarstwa radiowego; Warsztat dziennikarstwa telewizyjnego; Fakultet; Warsztat redaktora i edytora; Etyka dziennikarska i prawo autorskie
 
Przedmioty specjalnościowe - animacja kultury:
 
Film; Instytucje życia kulturalnego; Teatr; Folklorystyka; Fakultet; Dzieje sztuki polskiej; Muzealnictwo; Podstawy muzyki
 
Przedmioty specjalnościowe - specjalność nauczycielska:
 
Psychologia; Pedagogika; Dydaktyka literatury i języka; Metodyka II kierunku; Socjologia wychowania; Emisja głosu