Szukaj w mieście
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu » Instytut Humanistyczny » Filologia angielska

22-400 Zamość, Lubuskie
ul. Hrubieszowska 24, Zobacz na mapie
Tel: (84) 638-34-00
Fax: (84) 638-35-00
WWW: http://www.pwszzamosc.pl
Email: humanik@pwszzamosc.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Filologia angielska Filologia angielska - Licencjackie stacjonarne Filologia angielska - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Absolwent FILOLOGII ANGIELSKIEJ uzyskuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie licencjatu. Posiada także podstawową znajomość literatury, kultury i historii krajów angielskiego obszaru językowego, w tym również w zakresie językoznawstwa oraz metodyki nauczania języka angielskiego. Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów z tych przedmiotów prowadzone są w języku angielskim.
 
Oprócz przedmiotów obowiązkowych, student ma możliwość uczestnictwa w zajęciach do wyboru, jak np. seminaria licencjackie, fakultety, które szczególnie przygotowują do napisania i obronienia pracy licencjackiej, a więc uzyskania tytułu zawodowego licencjata w zakresie filologii angielskiej.

Specjalizacje


Studenci mają do wyboru jedną ze specjalizacji:
 
specjalizacja translatorska:
 
Absolwenci otrzymują wiedzę i umiejętności z zakresu teorii przekładu, podstawowego warsztatu tłumacza, przekładu międzykulturowego; zaliczają dużą ilość ćwiczeń praktycznych w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego rożnego rodzaju tekstów (w tym m. in. języka angielskiego w biznesie i turystyce, tekstów prawniczych, technicznych i in.). Zajęcia te obudowane są treściami ogólnohumanistycznymi z zakresu szeroko pojętej europeistyki i komunikacji międzykulturowej.
Absolwenci specjalizacji translatorskiej znajdują zatrudnienie głównie jako tłumacze w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, firmach i instytucjach, gdzie znajomość języka angielskiego jest przydatna lub nieodzowna.
 
specjalizacja nauczycielska:
 
Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej otrzymują wykształcenie humanistyczne i psychopedagogiczne, które przygotowuje ich do pracy w szkołach podstawowych (w tym również w zakresie wczesnoszkolnego nauczania języka) oraz gimnazjach.

Wykaz przedmiotów


Wykaz przedmiotów realizowanych w trakcie 3-letnich studiów
 
Przedmioty ogólne:
 
Łacina; Ochrona własności intelektualnej; Technologia informacyjna; Wychowanie fizyczne
Przedmioty podstawowe:
Praktyczna nauka języka – Gramatyka praktyczna, Konwersacje, Pisanie, Czytanie + leksyka, Praktyczne tłumaczenia, Fonetyka + intonacja + słuchanie, Gramatyka praktyczna + leksyka; Lektorat – j. obcy (niem./franc./ros.)
 
Przedmioty kierunkowe:
 
Wstęp do literaturoznawstwa; Fakultety; Historia literatury brytyjskiej; Historia literatury amerykańskiej; Kultura i realioznawstwo obszaru jęz.; Historia Anglii; Historia USA; Wstęp do językoznawstwa; Gramatyka opisowa; Semantyka leksykalna; Historia języka z el. gram. hist.; Gramatyka kontrastywna; Seminarium licencjackie
 
Przedmioty specjalizacyjne specjalizacja translatorska:
 
Stylistyka współczesnego języka polskiego; Europa w rozwoju kulturowo-historycznym; Praktyka tłumaczeń ustnych i tłumaczenie tekstów pisanych; Teoria przekładu i podstawowy warsztat tłumacza
 
Przedmioty specjalizacyjne - specjalizacja nauczycielska:
 
Psychologia; Pedagogika; Dydaktyka i metodyka nauczania języka angielskiego; Metodyka II kierunku; Socjologia wychowania; Emisja głosu